Υπηρεσίες

Ψηφιακή Ακτινογραφία

Ο υψηλής τεχνολογίας ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος παρέχει μεγάλη προστασία τόσο στον ασθενή όσο και στο προσωπικό των ιατρείων μας. Ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης κατά την ακτινογράφηση σημαίνει και πολύ χαμηλότερη ποσότητα ακτινοβολίας. Η απευθείας εμφάνιση της ακτινογραφίας στον υπολογιστή και η ανάλυση της μας δίνουν ένα υπερπολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο ενώ εξοικονομούμε και πολύτιμο χρόνο για την περαιτέρω θεραπεία σας