Υπηρεσίες

Εμφυτεύματα

Από το 1960 έως και σήμερα η επιστήμη μας ερευνά τρόπους ώστε να εξαλείψει τα μειονεκτήματα της ακίνητης και κινητής προσθετικής. Με την αποκατάσταση ενός ελλείποντος δοντιού με ένα εμφύτευμα ή και πλήρους νωδότητας με πολλαπλά εμφυτεύματα, εξασφαλίζουμε εξαιρετικά αποτέλεσμα όσον αφορά :

  • Την αισθητική
  • Τη μασητική λειτουργία όμοια με τα φυσικά μας δόντια
  • Την ελαχιστοποίηση της ατροφίας του οστού.
  • Δεν τροχίζουμε υγιή δόντια
  • Την βελτίωση της ψυχολογίας του ασθενούς ,αφού έχει πάλι δικά του δόντια.Ιδιαίτερα στην περίπτωση που συνδυάζουμε εμφυτεύματα,στα οποία στηρίζετε οδοντοστοιχία, της οποίας η συγκράτηση και η σταθερότητα είναι άριστη.

Τα εμφυτεύματα μπορούν να μπουν σε όλους;

Εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν σε όλους τους ενήλικες αρκεί να υπάρχουν οι ενδείξεις από το ιατρικό και το οδοντιατρικό τους ιστορικό.