Υπηρεσίες

Προσθετική

Όταν χάσουμε ένα ή περισσότερα δόντια ξεκινάει μια αλυσιδωτή αντίδραση από το στοματογναθικό μας σύστημα:

  • Τα διπλανά δόντια από το κενό που δημιουργείται από την εξαγωγή: συγκλίνουν-στραβώνουν
  • Τα δόντια απέναντι από το κενό υπερεκφύονται-μακραίνουν.
  • Η κροταφογναθική μας άρθρωση δυσλειτουργεί εξαιτίας της προσπάθειας του στόματος να δαγκώσει ΄΄όπου και όπως΄΄μπορεί.
  • Οι ιστοί γύρω από τα δόντια που χάθηκαν ατροφούν
  • Αρνητική αντίδραση στην ψυχολογία του ανθρώπου από το αντιαισθητικό κενό που δημιουργείτε.

Τη λύση στα προβλήματα αυτά τη δίνει η Προσθετική

Ακίνητη Προσθετική

Είναι η αποκατάσταση δοντιών που λείπουν, στηριζόμενα σε υπάρχοντα δόντια. Αφού τροποποιήσουμε τα διπλανά δόντια – στηρίγματα κατασκευάζουμε θήκες ή γέφυρες οι οποίες συγκολούνται μόνιμα επάνω σ’αυτά συμπληρώνοντας τα δόντια που λείπουν με τρόπο αισθητικά και λειτουργικά πανομοιότυπο με τα φυσικά.

Κινητή Προσθετική

Όταν ο αριθμός ή η θέση των δοντιών που έχουν απομείνει μας περιορίζουν στην κατασκευή μιας μόνιμης ακίνητης αποκατάστασης τη λύση δίνει η κινητή προσθετική. Η κατασκευή μιας μερικής οδοντοστοιχίας λύνει το πρόβλημα της μάσησης, της ομιλίας και της ψυχολογίας του ασθενούς.