Φωτογραφίες

Bonding

Αποκατάσταση Με Εμφυτεύματα

Αποκατάστση Με Εμφυτεύματα Και Ακίνητη Γέφυρα

Αποκατάσταση Ολικής Νωδότητας Άνω Με Ολική Οδοντοστοιχία Και Επένθετη Οδοντοστοιχεία Κάτω Με Εμφυτεύματα

Αποκατάσταση Σύγκλισης, Διόρθωση Χαμόγελου Και Προσθετική Με Στεφάνες Πορσελάνης

Αποκατάσταση Της Αισθητικής Και Σύγκλισης Με Στεφάνες Πορσελάνης

Θεραπεία Περιοδοντίτιδας Και Ολική Αποκατάσταση Με Στεφάνες Πορσελάνης

Θεραπεία Περιοδοντίτιδας Και Ολική Αποκατάσταση Με Εμφυτεύματα Και Στεφάνες Πορσελάνης

Λεύκανση

Λεύκανση Και Αντικατάσταση Στεφανών Μεταλλοπορσελάνης Με Αισθητικές Στεφάνες Ζιργκονίου

Ουλοπλαστική, Αποκατάσταση ''Ουλικού'' Χαμόγελου, Αποκατάσταση Σύγκλισης, Λεύκανση και Ολική Αποκατάσταση Με Στεφάνες Πορσελάνης

Περιοδοντίτιδα, Προσθετικη Με Στεφάνες Ζιρκονίου Και Κινητή Προσθετική

Πλήρης Αποκατάσταση Με Εμφυτεύματα Και Στεφάνες Πορσελάνης

Στεφάνες Ζιργκονίου

*τα αποτελέσματα αφορούν συγκεκριμένους ασθενείς για την συγκεκριμένη οδοντιατρική περίθαλψη έπειτα από λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού